خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نشست وزرای دارایی گروه هفت در مارسی

نظرها
نشست وزرای دارایی گروه هفت در مارسی
اندازه متن Aa Aa

در شهر مارسی وزرای دارایی قدرتمند اقتصادی جهان، موسوم به گروه هفت، گردهم آمده اند تا برای چالش های اقتصادی و بحران اقتصادی کشورهای درگیر چاره جویی کنند.

کریستین لاگارد، رییس جدید صندوق بین المللی پول، گفت که سیاستگذاران اقتصادی باید دقت و توجه زیادی درباره کمکهای مالی و اقتصادی به کشورهای بحران زده داشته باشند.

وزیر پیشین دارایی فرانسه در سخنانش تاکید کرد که برای اقتصادهای پویا ناگزیریم تا نظامی با ثبات مالیاتی تنظیم کنیم.

فرانسه از دیگر کشورهای شرکت کننده خواسته تا نسبت به حل بحران اقتصادی اروپا و کمک به کشورهای بحران زده این قاره تصمیم هماهنگی بگیرند.

.