خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نمایش مد نیویورک در روز یازده سپتامبر

نمایش مد نیویورک در روز یازده سپتامبر
اندازه متن Aa Aa

این روزها نیویورک تنها محل برگزاری سالگرد واقعه یازده سپتامبر نیست.

نمایش مد نیویورک با همکاری شرکت مرسدس بنز روز یازدهم سپتامبر در مرکز لینکلن برگزار شد.

در این نمایش، مجموعه های لباس ریچارد چای، دایان ون فرستنبرگ طراح بلژیکی آمریکایی و تامی هالیفیگر برای بهار و تابستان 2012 به نمایش در آمد.