خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تولید خون مصنوعی

نظرها
تولید خون مصنوعی
اندازه متن Aa Aa

یک یافته جدید پژوهشی، امیدهای تازه ای در دنیای پزشکی ایجاد کرده است. پژوهشگران فرانسوی در دانشگاه پیر و ماری کوری پاریس موفق به ساختن خون آزمایشگاهی یا در واقع گلبول های قرمز از سلول های بنیادین شده اند.

به گفته پروفسور لوک اووی سرپرست تیم پژوهشی، فایده این روش این است که این خون می تواند جایگزین خون اهدایی شود.

گرچه هنوز این نمونه های تولید شده در سطح آزمایشگاهی هستند ولی با فائق آمدن بر چالش های ریست شناسی و فناوری، گلبول های قرمز در سطح انبوه و در کارخانه تولید خواهند شد.

پژوهشگران امیدوارند دیر یا زود نتیجه کارشان پاسخی به کمبود ذخیره خون اهدایی در سطح جهانی باشد.