خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تجمل و وقار بریتانیایی در هفته مد لندن

نظرها
تجمل و وقار بریتانیایی در هفته مد لندن
اندازه متن Aa Aa

دومین روز از هفته مد لندن برگزار شد.

در این نمایش، نام های تجاری و تجملی بریتانیایی مانند مالبوری، ماتیو ویلیامسون، بربری و جولیان مک دونالد، مجموعه های بهار و تابستان 2012 خود را عرضه کردند.

این طراحان با الهام از سواحل ابری ومه آلود این کشور و همچنین پوشاک قدیمی انگلیسی مانند کت های ضد باران و لباس های ارتشی، جلوه هایی از تجمل و وقار به سبک بریتانیایی را به نمایش گذاشتند.