خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پایتخت یمن زیر آتش توپخانه

نظرها
پایتخت یمن زیر آتش توپخانه
اندازه متن Aa Aa

سحرگاه سه شنبه و برای سومین روز متوالی پایتخت یمن صحنه کشتار مخالفان رژیم بود.

به گفته شاهدان عینی درگیری بین سربازان وفادار به رژیم و نظامیانی که به مخالفان پیوسته اند، در صنعا تشدید شده و صدای راکت و رگبار در ساعات اولیه بامداد به کرات شنیده شده است.

حداقل دو فروند راکت به سمت اردوگاه مخالفان شلیک شد که براثر آن دستکم دو نفر و از جمله یک کودک جان خود را از دست دادند. این در حالیست که بیمارستانهای پایتخت با کمبود تجهیزات جراحی و تخت روبرو هستند.

صنعا شاهد یکی از خشونت بارترین روزهای خود ازآغاز اعتراضات خیابانی است. در طول سه روز گذشته حداقل پنجاه و هفت نفر از مخالفان رژیم علی عبدالله صالح، کشته و بیش از صد نفر دیگرنیز مجروح و روانه بیمارستان شده اند.