خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

واکنش های به کاهش رتبه اعتبار مالی ایتالیا

نظرها
واکنش های به کاهش رتبه اعتبار مالی ایتالیا
اندازه متن Aa Aa

 
کاهش یک درجه از رتبه اعتباری ایتالیا توسط موسسه استاندارد اند پور، تیتر اول روزنامه های سه شنبه ایتالیا بود. روزنامه رپوبلیکا، سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر این کشور را مسئول بی اعتباری ایتالیا نزد سرمایه گذاران قلمداد کرد.
 
مردم نیز به همین عقیده اند. 
 
یک بانوی ایتالیایی می گوید: “ما از کارهای برلوسکونی و دیگر سیاستمداران خسته شده ایم. کافی است. آن ها باید به خانه هایشان برگردند. همه سیاستمداران ایتالیایی باید به خانه شان بروند”.
 
مردی جوان می گوید: “در حال حاضر ایتالیا نشان داده است که در سیاست هایش بسیار شکننده و مردد است”.
 
خانم دیگری در اینباره می گوید: “نمی دانم چرا ولی همه ما، همان عقیده بسیار بد را داریم. تصویری که از ما در جهان نشان داده می شود ناگوار است. حتی تصویری که ما از کشورمان داریم ناگوار است”. 
 
براساس ارزیابی موسسه آمریکایی استاندارد اند پور، چشم انداز رشد منفی، شکنندگی دولت ائتلافی سیلویو برلوسکونی و اختلافات موجود در پارلمان، ظرفیت واکنش این کشور به بحران های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.

 
کاهش یک درجه از رتبه اعتباری ایتالیا توسط موسسه استاندارد اند پور، تیتر اول روزنامه های سه شنبه ایتالیا بود. روزنامه رپوبلیکا، سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر این کشور را مسئول بی اعتباری ایتالیا نزد سرمایه گذاران قلمداد کرد.
 
مردم نیز به همین عقیده اند. 
 
یک بانوی ایتالیایی می گوید: “ما از کارهای برلوسکونی و دیگر سیاستمداران خسته شده ایم. کافی است. آن ها باید به خانه هایشان برگردند. همه سیاستمداران ایتالیایی باید به خانه شان بروند”.
 
مردی جوان می گوید: “در حال حاضر ایتالیا نشان داده است که در سیاست هایش بسیار شکننده و مردد است”.
 
خانم دیگری در اینباره می گوید: “نمی دانم چرا ولی همه ما، همان عقیده بسیار بد را داریم. تصویری که از ما در جهان نشان داده می شود ناگوار است. حتی تصویری که ما از کشورمان داریم ناگوار است”. 
 
براساس ارزیابی موسسه آمریکایی استاندارد اند پور، چشم انداز رشد منفی، شکنندگی دولت ائتلافی سیلویو برلوسکونی و اختلافات موجود در پارلمان، ظرفیت واکنش این کشور به بحران های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.