خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

محاکمه برای کارکشیدن بدون حقوق برای یک دهه

نظرها
محاکمه برای کارکشیدن بدون حقوق برای یک دهه
اندازه متن Aa Aa

محاکمه دو نفر از پیروان فرقه اپوس دئی در پاریس آغاز شد. این دو نفر متهم هستند که به یک زن که برای کلیسای اپوس دئی بیش از یک دهه کار کرده بود مبلغ ناچیزی به عنوان دستمزد پرداخت کرده اند. اپوس دئی یک فرقه زاهدانه در دین مسیحیت است که دستورات محافظه کارانه اش از بسیاری از فرقه های دیگر این دین متفاوت است.