خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتراض قربانیان آزار جنسی به ورود پاپ به آلمان

نظرها
اعتراض قربانیان آزار جنسی به ورود پاپ به آلمان
اندازه متن Aa Aa

همزمان با ورود پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کاتولیک های جهان، به کشور زادگاهش، آلمان، صدها نفر از شهروندان این کشور در اعتراض به این سفر دست به تظاهرات زدند.

در برلن، پایتخت آلمان، دهها از قربانیان آزار جنسی روز پنجشنبه در مرکز شهر تجمع کردند. آنها عملکرد واتیکان و مشخصا پاپ را در واکنش به آزار جنسی کودکان توسط کشیش ها مورد انتقاد قرار دادند.

رییس شبکه حمایت از افرادی که توسط مقامات مذهبی کلیسا مورد تجاوز قرار گرفته اند، معتقد است که کلیسا همچنان رفتارهای این چنینی را ادامه می دهد و مقامات رسمی واکنش جدی در مقابل آن ندارند.

سخنگوی یکی دیگر از انجمن های حمایتی نیز که خود مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است می گوید: “بعد از 40 سال که از این واقعه گذشته است نمی تواند آنرا فراموش کند.”

پس از افشای چندین مورد آزار جنسی کودکان توسط کشیش ها در کلیسا ها، واتیکان همواره مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته است.