خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آیا افزایش مبلغ کمکهای مالی تنها راه حل بحران اقتصادی اروپاست؟

نظرها
آیا افزایش مبلغ کمکهای مالی تنها راه حل بحران اقتصادی اروپاست؟
اندازه متن Aa Aa

در این هفته از مجله بازرگانی هفته درباره بحران اقتصادی یونان و چندو چون کمکهای اتحادیه اروپا صحبت خواهیم کرد.

در حالیکه بازرسهای اتحادیه اروپا به آتن رفته اند، پارلمان آلمان رای موافق به کمکهای اتحادیه اروپا به یونان را تصویب کرده است، اما این پایان داستان نیست.

آیا این کمکها پایین تر از حد قابل پش بینی هستند؟ چه بر سر رای اسلواکها خواهد آمد؟ آیا کمکهای مالی اتحادیه اروپا ناجی اقتصاد ورشکسته یونان خواهد بود؟