خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مالیات و چالش های آن در اروپا

نظرها
مالیات و چالش های آن در اروپا
اندازه متن Aa Aa

برنامه چشم انداز، موضوع واحدی را از نگاه تلویزیون های اروپایی مورد توجه قرا می دهد. موضوع این هفته برنامه چشم انداز، مالیات و بحران مالی و اقتصادی است.

دولت ایتالیا صرفه جویی می کند، کارگران اعتراض می کنند. معلمان فرانسوی بخش های خصوصی و دولتی در اعتراض به کاهش جذب و بکار گیری نیروها تظاهرات برپا می کنند. بخش بهداشت و سلامت هم وارد میدان شده. تلویزیون اسپانیا به این موضوع پرداخته است.

در یونان، موج رکود اقتصادی به پیامدهای بحرانی مالی بیشتری دامن زده است.

تنها در سال 2011، 68 هزار مرکز تجاری خرد، قربانی سیاستهای سختگیرانه شده و درهای خود را تخته کرده اند. پیامد دیگر این داستان، افزایش قفر است.

تلویزیون ایتالیایی زبان سوئیس این موضوع را گزارش کرده است.

دولت یونان ازفرصتی جدید برای مقابله با کسری بودجه سخن به میان آورده و بر افزایش مالیات انگشت گذاشته است. تلویزیون فرانسه زبان سوئیس به این موضوع نظر داشته است.

ایتالیا برای کاهش بدهی 1900 میلیارد یوروی خود به مجموعه عملیاتی در زمینه ارزش گذاری دارایی های عمومی دست زده است. اما دولت این کشور هنوز نتوانسته از عهده دریافت مالیتهای تعیین شده برآید. شبکه دو فرانسه به این موضوع و فرار مالیاتی پرداخته است.