خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شکاف بین لیبیایی ها تشکیل دولت را آسان نمی نماید

نظرها
شکاف بین لیبیایی ها تشکیل دولت را آسان نمی نماید
اندازه متن Aa Aa

شورای ملی انتقالی لیبی امیدوار است با تصرف شهرهای سرت و بنی ولید و تسلط کامل بر لیبی، دولت تشکیل دهد. محمود جبریل نخست وزیر تشکیلات مخالفان حتی از برگزاری انتخابات زودهنگام خبر داده است.

با گذشت زمان اما تشکیل دولتی که همه جناحها و گروههای مخالف سرهنگ قذافی را دربر گیرد چندان آسان نمی نماید. به نظر می رسد شورای ملی انتقالی مخالفان نمی تواند از وفاداری فرماندهان قبایل و یا فرماندهانی که افکار و ایده های اسلامگرایانه و یا حتی لیبرال دارند، اطمینان داشته باشد.

در عین حال، سران قبیله صحرانشین طوارق با بزرگان عرب ناحیه غدامس، روز جمعه در حضور سلیمان محمود العبیدی، فرمانده نظامی مخالفان لیبی، موافقتنامه صلح امضاء کردند. دو طرف موافقت کردند تا ضمن تبادل گروگانها، امنیت منطقه تحت نفوذشان را حفظ و با افراطی ها برخورد کنند. قبیله طوارق مظنون به پناه دادن به سرهنگ قذافی است، اما این قبیله این گمانه زنی را تکذیب می کند. طوراق بخاطر حمایت سرهنگ قذافی از شورش آنها علیه حکومتهای نیجر و مالی در دهه 70 میلادی، به رهبر متواری لیبی وفادار بوده است.

امروزه، مخالفان از قبایل، گروههای لیبرال و اسلامگرای مختلف در کنار هم و برای هدفی مشترک می جنگند که همانا دستگیری سرهنگ قذافی و خاموش ساختن وفاداران وی است. اما آیا فردای تسلط کامل بر لیبی نیز هدف آنان مشترک خواهد بود؟

شاید تظاهرات طرابلسی ها پس از آخرین نماز جمعه در پایتخت، نشانۀ آغاز شکاف در بین لیبیایی ها و دشواری تشکیل دولت در این کشور باشد؛ تظاهراتی که در آن گروهی خواهان خارج شدن افراد مسلح از طرابلس بودند و گروهی دیگر خواهان حمایت از اعتراضات سوریه.