خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تقلب شرکتهای ماهیگیری اسپانیایی

نظرها
تقلب شرکتهای ماهیگیری اسپانیایی
اندازه متن Aa Aa

سازمان صلح سبز گزارش داده است که علیرغم تقلب برخی ماهیگیران اسپانیایی در صید ماهی، کمکهای چند میلیون یورویی کمیسیون اروپا به آنها ادامه داشته است.

کمیسیون اروپا هیئتهایی را برای تحقیق در مورد صید غیر قانونی و دریافت همزمان کمکهای اتحادیه به آنها به اسپانیا فرستاده است.

گفته می شود که در صدر متقلبین، یک خانواده متشکل از پدر، پسر و عمو ها قرار دارند که شرکتهایشان در اروپا، آمریکای جنوبی و آفریقا شعبه دارد.

اما ماجرا به ایجا ختم نمی شود. به گزارش سازمان صلح سبز، بیش از 49% کل صید ماهی در جهان بصورت غیر قانونی انجام میشود. تفاوت آن با مورد اسپانیا این است که در این مورد، متخلفین با کمک های مالی اتحادیه ارزاق می شده اند.

نماینده پارلمان اروپا از حزب سبز می گوید:

“ما در اروپا با بحران مالی روبرو هستیم. جای توجیه نیست که مالیات مردم صرف چیزی شود که به نفع شهروندان اروپایی نیست”.

خاویه گارا، نماینده ماهیگیران در اروپا می گوید:

“کمکهای اتحادیه برای پرداخت غرامت به صاحبان قایقهای ماهیگیری است که باید برای حفظ سهمیه صید، از خط خارج شوند. در اسپانیا، از سال 1986 تاکنون تعداد کشتی های ماهیگیری از 21000 به 11000 یعنی 47 درصد تقلیل یافته است. در کنار آن، 50 هزار موقعیت شغلی مربوط به صید ماهی هم از میان رفته است.”

اسپانیا در 6 سال میان 2007 و 2013 اتحادیه مبلغ یک میلیارد یورو به ماهیگیران اسپانیایی اختصاص داده است.

سخنگوی اتحادیه اروپا می گوید:

“در آبهای اروپا بیش از حد ماهیگیری می شود. این مقدار صید، نه به نفع مصرف کننده است، نه به سود دولتها، نه محیط زیست و نه نهایتا ماهیگیر. این صنعت در آینده باید سود دهی کرده و پایدار بماند.”

صید غیر قانونی ماهی در آبهای اتحادیه ، دیگر اعضاء را در موقیت نا مساوی با متخلفین قرار می دهد.

در این میان، پنج شرکت اسپانیایی مظنون به تخلف، به تماسهای هیئت تحقیقاتی اتحادیه پاسخ نداده اند.