خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نوبل پزشکی برای تحقیق در مورد سیستم ایمنی بدن

نظرها
نوبل پزشکی برای تحقیق در مورد سیستم ایمنی بدن
اندازه متن Aa Aa

لحظه موعود برای معرفی برندگان نوبل 2011 فرا رسید.
 
در نخستین روز معرفی برندگان، جایزه نوبل پزشکی مشترکا به بوروس بوتلر، جول هوفمن و رالف اشتاینمن بخاطر تحقیقاتشان در مورد سیستم ایمنی بدن تعلق گرفت.
 
تحقیقات مشترک بوتلر و هافمن در مورد فعال سازی سیستم ایمنی بدن از طریق سلول های بنیادین و پژوهش اشتاینمن در مورد افزایش سیستم ایمنی از طریق سلولهای دندریت دار یا دارای زایده، بهترین تحقیقات پزشکی سال 2011 لقب گرفتند.
 
برندگان نوبل فیزیک، شیمی، ادبیات و صلح تا روز جمعه معرفی می شوند.