خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آغاز کار دولت جدید دانمارک و اولویت های آن

نظرها
آغاز کار دولت جدید دانمارک و اولویت های آن
اندازه متن Aa Aa

دولت جدید دانمارک کار خود را آغاز کرد. روز سه شنبه پارلمان این کشور، یک روز پس از دیدار رسمی با ملکه مارگارت دوم و نخستین نشست کابینه در کوپنهاگ تشکیل جلسه داد. این جلسه با حضور برخی از اعضای خاندان سلطنتی این کشور برگزار شد.

هله تورنینگ اشمیت، نخست وزیر جدید این کشور وعدۀ توسعۀ اقتصادی و سیاسی را داده است. دولت چپ گرا و میانه روی دانمارک یک رشته اولویت ها مانند کاهش مهاجرت و مالیات های بیشتر برای شهروندان ثروتمند و بانک ها را در دستور کار خود قرار داده است. دولت جدید این کشور همچنین قصد دارد سیاست خارجی بازتری را در قبال کشورهای دیگر اعمال کند.

براساس اعلام دولت جدید دانمارک کنترل گمرکی در مرز این کشور با آلمان لغو می شود. این تصمیم با استقبال کمیسیون اروپا و دولت آلمان روبرو شده است.