خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رکود شدید در بازارهای مالی اروپا

نظرها
رکود شدید در بازارهای مالی اروپا
اندازه متن Aa Aa

شاخص سهام در بازارهای اروپا روز سه شنبه در سراشیب تند سقوط قرار گرفت، به گونه ای که تقریبا طی 26 ماه گذشته بی سابقه بود.
 
این وضعیت عکس العملی است به اظهارات مقامات رسمی اروپا، دایر بر اینکه بانک ها در اختصاص کمک های مالی به یونان با زیان بیشتری روبرو خواهند شد. 
 
همچنین تصمیم وزرای دارایی حوزه مالی یورو مبنی بر تاخیر در پرداخت بخش دیگری از کمک ها به یونان، که قرار بود در ماه نوامبر پرداخت شود، در سرایت این بی اطمینانی سیاسی به بازار ها موثر بوده است.
 
میشائیل هوسون از بنیاد تبادل ارز می گوید:
 
“این عدم اعتماد و بی اطمینانی مانند سرطانی در بازار عمل می کند که ما انعکاس آن را در ارزش سرمایه گذاری ها می بینیم.
 
من فکر می کنم که یونان بالاخره کمک های مالی را دریافت خواهد کرد و کمابیش این مسئله تضمین شده است. ولی اینکه آنرا به تاخیر می اندازند، خود موجب گسترش بی اعتمادی در بازارهاست.”