خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پایان فصل جهانگردی وافزایش بیکاری در اسپانیا

نظرها
پایان فصل جهانگردی وافزایش بیکاری در اسپانیا
اندازه متن Aa Aa

در اسپانیا آمار بیکاری 2.32 درصد افزایش یافت.

انتشار روز سه شنبه آمار رسمی بیکاران در این کشور نشان می دهد که به دلیل پایان فصل جهانگردی و رکود مشاغل و درآمدهای مربوط به این فصل، آمار بیکاران اسپانیا در سه ماهه سوم سال جاری به بالاترین میزان خواهد رسید. اسپانیا که درگیر بحران بدهی های حوزه یورو نیز هست، از سه سال پیش به دلیل رکود شدید در عرصه ساختمان سازی که ستون فقرات اقتصاد این کشور است، درگیر بحران بیکاری شد و دهها هزار کارگر نیمه ماهر در این رشته به خیل بزرگ بیکاران پیوستند.