خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نمایش مد پاریس با هرمس، رایکل و پیوگ

نظرها
نمایش مد پاریس با هرمس، رایکل و پیوگ
اندازه متن Aa Aa

هفته نمایش مد در پاریس با حضور طراحان و نام های تجاری برگزار شد.

در این گزارش مجموعه های بهار- تابستان 2010 هرمس، سونیا رایکل فرانسوی و طراح جوان و بحث برانگیز بریتانیایی گرت پیوک را می بینیم.