خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

معترضان یونانی دو وزارتخانه را اشغال کردند

نظرها
معترضان یونانی دو وزارتخانه را اشغال کردند
اندازه متن Aa Aa

روز سه شنبه کارمندان دولت در آتن با ورود به ساختمان وزارت کار و وزارت گردشگری، آنها را به اشغال خود درآوردند. تجمع کنندگان به سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت که منجر به کاهش دستمزدها و اخراج کارمندان دولت شده است معترض هستند. اشغال این دو وزارتخانه باعث وقفه در مذاکره مقامهای دولتی با بازرسان اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول شد.

با وجود این که مقامهای یونان اعلام کرده اند نخواهند توانست کسری بودجه سال جاری را مطابق پیش بینها کاهش دهند، مقامهای اتحادیه اروپا از حمایت از یونان دست برنداشته اند. پس از ابراز حمایت چند روز قبل آلمان، فنلاند هم نسبت به احیای اقتصاد یونان ابراز اطمینان کرد. البته پس از این که وزیر دارایی یونان موافقت کرد که به فنلاند تضمینهای مالی ارائه کند.

پیش شرط کمکهای مالی کشورهای اروپایی به اقتصاد در حال ورشکستگی یونان در پیش گرفتن سیاستهای صرفه جویانه است.