خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بانک دکسیا و چانه زنی دولتهای بلژیک و فرانسه

نظرها
بانک دکسیا و چانه زنی دولتهای بلژیک و فرانسه
اندازه متن Aa Aa

دولت بلژیک خواستار مشارکت مساوی فرانسه در حل بحران بانک دکسیا شد. نخست وزیر این کشور در مذاکرات روز پنجشنبه خود با مقامات فرانسوی اظهار داشت که بلژیک آمادگی ندارد تمام هزینه های مربوط به نجات دکسیا و یا عودت سرمایه های مشتریان این بانک را به تنهایی بر گردن گیرد.

پس از آنکه این بانک فرانسوی بلژیکی که دولتهای این دو کشور هر یک در حدود یک چهارم مالکیت آنرا در اختیار دارند، بدلیل پرداخت وامهای سنگین به دولت یونان در آستانه ورشکستگی قرار گرفت، مقامات دو کشور مذاکره برای نجات آنرا در دستور کتار قرار دادند.