خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مشروح گفتگوی خبرنگار یورونیوز و مدیر هنری این فستیوال موسیقی را می توانید در لینک زیر دنبال کنید

مشروح گفتگوی خبرنگار یورونیوز و مدیر هنری این فستیوال موسیقی را می توانید در لینک زیر دنبال کنید