خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

حق شرکت در المپیک لندن، برای ورزشکاران دارای حکم دوپینگ

نظرها
حق شرکت در المپیک لندن، برای ورزشکاران دارای حکم دوپینگ
اندازه متن Aa Aa

دادگاه بین المللی داوری ورزش، روز پنجشنبه احکام کمیته بین المللی المپیک دایر بر ممنوعیت شرکت ده ها ورزشکار در مسابقات المپیک 2012 لندن را لغو کرد. این ورزشکاران به خاطر دوپینگ از شرکت در مسابقات محروم شده بودند.

این حکم دادگاه پس از بررسی درخواست کمیته المپیک آمریکا در مورد محرومیت لاشاون مریت، قهرمان دو 400 متر صادر شد.

ماتیو ریب، رئیس دادگاه بین المللی داوری ورزش، می گوید:

“امروز دادگاه بین المللی داوری ورزش، درخواست کمیته المپیک آمریکا را مورد بررسی قرار داد و تصمیم گرفت که حکم کمیته بین المللی المپیک در این زمینه بی اعتبار و غیر قابل اجرا تلقی شود.”

در واکنش به این حکم، ژاک روژ رئیس کمیته بین المللی المپیک گفت:

“این مسئله کمی شگفت انگیز است، ولی ما نیز در حال تنظیم پیشنهادی برای تجدید نظر در مقررات ضد دوپینگ در سال 2013 هستیم، تا آئین نامه ای با تاثیرات مشابه حکم دادگاه تنظیم شود.”

بر اساس ماده 45 آیین نامه کمیته بین المللی المپیک که اکنون لغو شده، هر ورزشکاری که حکم تعلیق شش ماه یا بیشتر داشت، از شرکت در دور بعدی مسابقات المپیک محروم بود.