خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پیشنهاد انتخابات پارلمانی زودرس در ایتالیا

نظرها
پیشنهاد انتخابات پارلمانی زودرس در ایتالیا
اندازه متن Aa Aa

اومبرتو بوسی، رهبر حزب راستگرای «پیوند شمال» در دولت ائتلافی سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا پیشنهاد انتخابات پارلمانی زودهنگام را در این کشور مطرح کرده است. وی افزوده که وضعیت دولت ایتالیا در پایان دورۀ قانونی نخست وزیر سیلویو برلوسکونی در دو سال آینده پیچیده خواهد شد.

وی همچنین افزود که دولت ایتالیا، خود باید دربارۀ آیندۀ انتخابات زودرس این کشور تصمیم بگیرد.

این وضع در حالی پیش آمده که دولت ایتالیا بیش از هر زمان دیگری به دلیل بحران بدهی هایش به ثبات سیاسی نیاز دارد.

در حال حاضر بحث هایی نیز دربارۀ یافتن جانشینی برای ماریو دراگی در سمت ریاست بانک مرکزی ایتالیا جریان دارد. وی قرار است ماه آینده ریاست بانک مرکزی اروپا را بجای ژان کلود تریشه به عهده بگیرد.