خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نوبل ادبیات برای شاعر سوئدی

نظرها
نوبل ادبیات برای شاعر سوئدی
اندازه متن Aa Aa

جایزه نوبل ادبیات سال 2011 بخاطر “گشودن درهای جدید به حقیقت” به توماس ترانسترومر، شاعر سوئدی تعلق گرفت.
 
ترانسترومر هشتاد ساله هفتمین سوئدی است که موفق می شود جایزه نوبل ادبیات را دریافت کند.
 
به اعتقاد منتقدان آثار این شاعر دریچه ای میان خیال و جهان واقعی بر روی خوانندگان می گشاید.
 
این شاعر در سال 1956  در رشته روانشناسی از دانشگاه استکهلم فارغ التحصیل شد. وی در کارنامه خود فعالیت های انساندوستانه ای از جمله آموزش به معلولان جسمی و زندانیان نیز دارد.