خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بحران بانکهای اروپا در مجله اقتصادی هفته

نظرها
بحران بانکهای اروپا در مجله اقتصادی هفته
اندازه متن Aa Aa

نوسانات بخش بانکی این هفته در مرکز توجه سیاستمداران اروپایی قرار گرفت. بانک فرانسوی-بلژیکی دکسیا در آستانه ورشکستگی قرار دارد و نتایج منفی بحران مالی یونان، تراز مالی بسیاری از بانکهای اروپایی را بشدت تحت تاثیر قرار داده و این سئوال را دوباره مطرح ساخته است که آیا باید برای نجات این بانکها، سرمایه به آنها تزریق کرد و بقولی دست آنها را گرفت؟ با میهمان این هفته مجله اقتصادی، انگس کمپل مدیر فروش گروه سرمایه گذاری لندن، بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. به تاثیرمرگ استیو جابز بر بازار کالاهای الکترونیک و آینده شرکت اپل هم بطور مفصل خواهیم پرداخت.