خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اروپا در انتظار رای پارلمان اسلواکی

نظرها
اروپا در انتظار رای پارلمان اسلواکی
اندازه متن Aa Aa

بحث و جدل درباره موافقت با کمکهای اتحادیه اروپا برای حل مشکل بدهی های کشورهای این قاره در پارلمان اسلواکی در جریان است.
 
دولت اسلواکی و کابینه اش پیشتر چراغ سبز خود را به پذیرش این کمکها اعلام کرده اند.  
 
حال با توجه به این رای نخست وزیر که قدرتش را مستقیما از پارلمان می گیرد  حزب سوسیال دموکرات، یکی از احزاب پرقدرت پارلمان، در صورت تداوم حمایت نخست وزیر می تواند دولت وی ر استیضاح کند.