خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ارعاب شهروندان سوری در خارج

نظرها
ارعاب شهروندان سوری در خارج
اندازه متن Aa Aa

سازمان عفو بین الملل گزارش داده است که سفارتخانه های سوریه در شش کشور غربی، شهروندان سوری معترض به دولت سوریه را مستقیما و از طریق خانواده هایشان، مورد ارعاب قرار داده اند.

یکی از معترضین می گوید:

“در مقابل سفارت سوریه، دوربینی قرار دارد که در روز اعتراضها اطلاع رسانی کرد و روز بعد از آن ما و خانواده هایمان در سوریه مورد تهدید قرار گرفتیم.”

“..و این دوربین دیگری است. تمام جزئیات ما بعنوان اتباع سوریه در اختیار سفارت است وگرنه چطور ممکن است که روز بعد از اعتراضها مورد تهدید قرار بگیریم؟”

علیرغم آنکه فعالان سیاسی سوریه می گویند خانواده هایشان تهدید شده اند، سفارتخانه سوریه در بلژیک، در یک اطلاعیه، از جانب تمامی سفارتخانه های سوریه هرگونه اتهام در این زمینه را رد کرده است.

سفیر سوریه در بلژیک می گوید:

“اگر به تصاویر اینترنتی نگاه کنید، می بینید که تنها تصاویر خودشان را نشان می دهند. دورینهای مستقر شده در بیرون سفارتخانه های سوریه مشابهند و محدوده عملکردشان استفاده های ایمنی داخلی سفارتخانه است.”

سازمان عفو بین الملل تاکنون دهها شکایتنامه از اتباع سوریه در کشورهای مختلف دریافت کرده است که به اعتقاد سازمان باید مورد تحقیق پلیس قرار گیرد.

مدیر سازمان عفو بین الملل در بلژیک می گوید:

“باید اتهامات مربوط به ارعاب و خشونت علیه فعالان سیاسی در بلژیک بررسی شود. اگر اتهامات واقعیت داشته باشند، یا متخلفین باید در اینجا مجازات شوند یا در صورت مصونیت سیاسی، به کشورهایشان عودت داده شوند.”