خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بازداشت فرماندۀ کشتی آلوده کنندۀ سواحل نیوزیلند

نظرها
بازداشت فرماندۀ کشتی آلوده کنندۀ سواحل نیوزیلند
اندازه متن Aa Aa

در حالی که پاکسازی سواحل جزیرۀ “تورانگا” در نیوزیلند ادامه دارد، مقامات قضایی این کشور از دستگیری کاپیتان کشتی رنا خبر می دهند. کشتی رنا که حامل بیش از 1700 هزار تن سوخت بود چهارشنبۀ گذشته در نزدیکی سواحل این جزیره با صخره برخورد کرد. همین مسئله موجب شد صدها تن از مواد نفتی این کشتی لیبریایی به دریا نشت کند.

کاپیتان این کشتی تا روز محاکمه در روز نوزدهم اکتبر به قید وثیقه آزاد است. قاضی این دادگاه از تمام رسانه های تصویری خواسته است چهرۀ وی را به وضوح نشان ندهند. این امر بنا به درخواست وکیل وی که گفته است چنانچه چهرۀ وی شناسایی شود، ساکنان این جزیره عدالت را در مورد وی اجرا خواهند کرد، صورت می گیرد.

به نوشتۀ رسانه‌های نیوزیلندی، وی ممکن است به پرداخت شش هزار یورو جریمه و یکسال زندان محکوم شود.

گروههای امدادی و داوطلبان متشکل از ساکنان این جزیره درصدد هستند تا ضمن تخلیۀ نفت ریخته شده به دریای این منطقه، سواحل این مناطق را پاکسازی کنند. مقامات نیوزیلند می گویند این شدیدترین فاجعۀ محیط زیستی در این کشور است. تاکنون هفتاد تن از نفت این کشتی به دریا ریخته شده و کارشناسان محیط زیست این کشور تلاش می کنند از گسترش نشت نفت این کشتی جلوگیری کنند.

این جزیره به دلیل تنوع گونه های جانوری و گیاهی بسیار مشهور است و نفت رانده شده به سواحل این جزیره موجب مرگ بسیاری از حیوانات شده است.