خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

طرح جدید کشاورزی در اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
طرح جدید کشاورزی در اتحادیه اروپا
اندازه متن Aa Aa

معنی دقیق اصلاحات اخیر در کشاورزی اروپا چیست؟

ما به دیدار دو کشاورز بلژیکی رفتیم : رنه، نماینده اتحادیه کشاورزان و پرورش دهنده ذرت و علوفه، و ادی، پرورش دهنده غله، چغندر قند و گاوهای شیرده است.

مشابه سایر کشاورزان اروپا، 30% از کمکهای مالی اتحادیه به ایندو، از سه سال دیگر، مشروط به ملاحظات محیط زیستی خواهد بود، به این معنی که آنها باید حداقل سه نوع مختلف محصول بعمل بیاورند، هفت درصد زمینشان را به حفظ محیط زیست اختصاص دهند و منطه ای را چراگاه دائمی کنند.

ادی می گوید:

“ما در گذشته، برای تولیدات کشاورزی در سطح صنعتی تحت فشار بودیم و فراموش کردیم که باید تعادل را رعایت کرد، اما اکنون چند سالی است که حفظ محیط زیست و حیات وحش مطرح شده است:.

رنه می می گوید:

“خطر آن این است که کشاورزان، بویژه آنهایی که زمین چندانی نداشته و سالها ذرت کاشته اند، با مجازات های جدیدی روبرو شوند. بنابراین، از نظر مالی، این کشاورزان بازهم سود کمتری خواهند برد.”

کمیسر امور کشاورزی اتحادیه اروپا می گوید:

“کشاورزی، کشاورزی است و کشاورزی که زمینش را دوست دارد، می داند که نمی تواند آنرا با کشت مداوم یک محصول خسته کند.”

اداره محیط زیست اروپا، اما، معتقد است که این اصلاحات چیزی را عوض نمی کند.

“این اصلاحات کافی نیستند و اوضاع کنونی را عوض نمی کنند. باید در جهت تولیدات پایدار، ایجاد وسیله و اعطای کمک به کشاورزانی گام برداشت که اصلاحات لازم را اعمال می کنند”.

کمیسر کشاورزی اتحادیه:

“اگر تمام اقدامات اصلاحی در سیاست کشاورزی اروپا را که محیط زیست را مد نظر قرار می دهد، یکجا کنید، می بینید که طرح ما بسیار فراگیر بوده است. اقدامات اصلاحی دیگری را نشان بدهید که در گذشته تمام این جوانب را در نظر گرفته است”.

جنبه دیگر این برنامه اصلاحی توذیع منصفانه کمکهای مالی است.

کمکهای مستقیم یکصد و پنجاه یورویی کاهش خواهد یافت و حداکثر آن از سیصد هزار یورو در سال تجاوز نخواهد کرد تا مزارع بزرگتر بخش اعظم بودجه را به خود اختصاص ندهند. اتحادیه اروپا با فرمول کمکی برای هر هکتار زمین، قصد دارد تا سال 2019 کسری بودجه کشاورزیش را جبران کند. این امر به کشاورزان بسیاری لطمه خواهد زد.

رنه می گوید:

“وقتی کمکهای مالی میان چهل تا هشتاد درصد درآمدتان را تشکیل می دهد، این جای سئوال باقی می گذارد.”

“مقدار محدود بودجه ای که داریم، باید با دقت، شفافیت و بازدهی مصرف شود. ما باید خود را با واقعیتهای اتحادیه اروپای جدید تطبیق دهیم.”

ازدو کشاورز ما، آن کشاوزری که بهتر تولید می کند، می تواند بدون احتیاج به کمکهای نقدی ارزاق کند، اما برای دیگری، جای مذاکره در میان گروههای مختلف باز است. او از هم اکنون با تعبیه یک دستگاه شیر تازه برای مشتریان و فروش تولیدات مزرعه اش، وارد بازار آزاد شده است. آینده کشاورزی در اروپا، اما، همچنان در دست مصرف کننده است.