خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بحران بدهی های اروپا گرفتار مشکلات داخلی در اسلواکی

نظرها
بحران بدهی های اروپا گرفتار مشکلات داخلی در اسلواکی
اندازه متن Aa Aa

اسلواکی جمهوری پارلمانی با 5 میلیون 400 هزار نفر جمعیت یکی از کوچکترین کشورهای عضو منطقه یوروست. رای مخالف پارلمان این کشور درباره کمکهای اتحادیه اروپا به کشورهای بدهکار این قاره یکی از مهمترین برنامه های اتحادیه اروپا را به حالت تعلیق در آورده است.

اسلواکی در آغاز با طرح کمکهای 440 میلیارد یورویی موافق بود. این کشور قول پرداخت 4.4 میلیارد یورور به این طرح را داده بود حال این بار که سهم اسلواکی به 7.7 میلیارد یورو از 780 میلیارد مبلغ برنامه کمکها رسیده است اسلواکی از زیر بار آن شانه خالی می کند.

اما طرح کمکهای مالی اتحادیه اروپا تنها قربانی درگیریهای داخلی اسلواکی است.

در واقع حزب آزادی و اتحاد که یکی از احزاب ایتلافی تشکیل دهنده دولت است می گوید کشورش به شرطی به طرح کمکهای780 میلیارد یورویی پاسخ مثبت می دهد که اتحادیه اروپا اسلواکی را از پرداخت 7 میلیارد و 800 میلیون یورو معاف کند.

حزب سوسیال دموکرات ، یکی از احزاب مخالف دولت هم تنها بدلیل مخالفت با دولت آنطور که به نظر می رسد با این طرح مخالفت می کند. یکی از اعضای این حزب که نماینده پارلمان هم هست از شروط حزب متبوعش می گوید.

“شروط حزب من طرح انتخابات پیش از موعد است. لحظه ای که این طرح بروی میز مذاکره برود آن موقع حزب من هم از برنامه کمکهای مالی اتحادیه حمایت خواهد کرد.”

این در حالیست که سوسیال دموکراتهای اسلواک در سال 2007 برهبری رابرت فیکو پیمان لیسبون را امضا کردند. همین موضوع باعث شد تا اسلواکی در سال 2009 به اتحادیه اروپا ملحق شود.

منطقه مالی یورو در صورت ادامه مخالفت اسلواکها با طرح کمکهای مالی وضعیت دشواری پیدا خواهد کرد چرا که بدون کمکهای مالی به کشورهای بدهکار این قاره بحران اقتصادی قاره سبز وارد مراحل تازه تری خواهد شد.