خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فوران آتشفشان در سیسیل ایتالیا

نظرها
فوران آتشفشان در سیسیل ایتالیا
اندازه متن Aa Aa

آتشفشان اتنا در سیسیل ایتالیا فوران کرد.

به گفته مقامات محلی، این فوران که چند ساعت طول کشید هیچ خسارتی به مناطق مسکونی اطراف وارد نکرد.

آتشفشان اتنا بلندترین و فعال ترین آتشفشان اروپاست.