خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شکاکان به تشکل یورو

نظرها
شکاکان به تشکل یورو
اندازه متن Aa Aa

“ دوستان عزیز، متاسفانه یورو شکست خورده است.”

“آرشیتکتهای این شکست، بدنبال شکست عمیقتری هستند تا آنرا به یک فاجعه تبدیل کنند”.

…و در یونان….

“ما موش آزمایشگاهی هستیم…روی ما آزمایش می کنند..”.

نگرانی از سرایت بحران یونان به سایر نقاط اروپا، بازارمعاملات را به وحشت انداخته است.

اما نگرانی تنها به بازار معاملات ختم نمی شود. اتحادیه اروپا سخت در تلاش بوده است که به هر وسیله بحران را از میان بردارد.

“منطقه یورو نه تنها بحران قروض ملی، بلکه مشکل اعتبارش را هم باید حل کند. رهبران اروپا مصرند که برای حفظ یورو، اعضاء باید متشکل تر شوند.”

نظرات در مورد نحوه نجات کشورهای مقروض، بانکهایی که به آنها قرض داده اند و یورو متفاوت است. اتحادیه اروپا با نظر کسانیکه معتقدند یونان باید از عضویت یورو خارج شود، سخت مخالف است.

“ما سخت در تنگنا افتاده ایم…و بدتر هم خواهد شد، اما میخواهم از آقای باروسو خواهش کنم که یونان را از این زندان اقتصادی رها کند وگرنه ممکن است انقلاب شود. نگران آنم که روزی که یونان نتواند دیونش را بپردازد، دیگر بانکها پول نقد نداشته باشند…و روز بعد از آن نانوانها نان نداشته باشند. بدون طرح و برنامه بودن غیر مسئولانه است.”

“تند روهایی مثل نایجل فاراژ مصرند که یورو بسوی یک مرگ تدریجی میرود و زمان آن رسیده که بفوریت به زباله تاریخ انداخته شود، اما همه نمایندگان پارلمان با آن موافق نیستند.”

نماینده یونان در پارلمان اروپا می گوید:

“در شرایطی که کشور من در آن است، راه فرار وجود ندارد. هرکس راه دیگری بنظرش میرسد به من بگوید. بعنوان نماینده پارلمان اروپا می گویم ما با فقدان یک رهبری شجاع و سریع الانتقال در اروپا روبرو هستیم. هر تعلل برای یونان ضربه ای مالی است.”

اما جلب نظر موافق تمام اعضای اتحادیه برای گامهایی که برای حل بحران لازم است، آسان نبوده است.

“این پیام ما به بازار معاملات است: ما باید هماهنگ باشیم، باید در منطقه پولی یورو متشکل باشیم، باید اتحاد پولی کامل و اتفاق اقتصادی واقعی داشته باشیم”.

در این میان، اما، مشکلات تنها به بانکها و بازارهای پولی محدود نمی شود، زیرا عواقب اینها همه، دامن مردم را خواهد گرفت.

“مسئله این است که یا اتحادیه باید کنترل اوضاع را از بروکسل در دست گیرد یا به کشورهای عضو اجازه بدهد مستقلا اقتصادهایشان را اداره کنند. بروکسل راه نخست را انتخاب کرده اما مردم با آن موافق نیستند.”

کارشناسان مراکز تحقیقاتی معتقدند جهان به راهی رفته است که تک کشورها دیگر به دشواری می توانند سیاستهای خود را دنبال کنند.

“تک کشورها، تک اقتصادها در اروپا توانایی تکروی ندارند. در اقتصاد جهانی، ابر قدرتهایی مثل آمریکا و چین وجود دارند. اگر این واقعیت را بپذیرید، اتحادیه اروپا و تشکل بیشتر تنها پاسخ به مسئله است.”

در هر حال، مسئله آنقدر عمیق و جنبه های آن متعدد است که تنها اتحادیه اروپا می تواند آنرا با بازویی واحد درهم بشکند.