خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

خودروهای آینده با امواج مغزی ترمز می کنند

Access to the comments نظرها
خودروهای آینده با امواج مغزی ترمز می کنند
اندازه متن Aa Aa

در نظر بگیرید با سرعت می رانید و یکباره عابر پیاده ای جلویتان سبز می شود. در آن واحد باید ترمز کنید. این برای همه مسلم است. اما نکته در این است که گاهی پای شما از مغزتان فرمان نمی برد. در واقع پای ما با همان سرعت مغز عمل نمی کند وهمین است که باعث تصادف می شود.

اما آینده به همین وضع نخواهد بود. خودرو شما، فکرتان را می خواند. یعنی اینکه امواج مغزی راننده را دریافت می کند و بطور خودکار سرعت خودرو را کاهش می دهد.

این کاری است که پژوهشگران انستیتو تکنولوژی برلین انجام می دهند. در آزمایشات آنها، هر کدام از راننده ها کلاه های مجهز به حسگرهای دیجیتال می پوشند که امواج مغزی راننده را تشخیص می دهد.

مغز ضرورت ترمز کردن را 13 صدم ثانیه زودتر از عکس العمل پا برای ترمز کردن نشان می دد. این زمان کوتاه وقتی خودرو با سرعت 100 کیلومتر در حرکت است ، به سه متر و نیم در بعد فاصله و در دنیای انسانی به تفاوت بین یک خراش ساده تا یک آسیب بسیار جدی ترجمه می شود.

این طرح هنوز باید چالش های زیادی را باید از سر بگذراند. کاری که محققان انستیتو تکنولوژی برلین انجام می دهند.