خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

قطعنامه علیه فعالیتهای اقتصادی مافیا در اتحادیه اروپا

نظرها
قطعنامه علیه فعالیتهای اقتصادی مافیا در اتحادیه اروپا
اندازه متن Aa Aa

نمایندگان پارلمان اروپا خواهان وضع قوانین سختگیرانه تری برای جلوگیری از فعالیتهای اقتصادی قانونی گروههای مافیا در این اتحادیه شدند. در قطعنامه ای که روز سه شنبه تصویب شد، نمایندگان از کمیسیون اروپا خواستند که مقرراتی را در این مورد تصویب کند.

گروههای مافیا بدلیل عدم وجود مرز بین کشورهای اتحادیه اروپا می توانند در تمام این کشورها به فعالیت اقتصادی بپردازند.

آنتونیو دی پیترو، نماینده پارلمان ایتالیا می گوید: “فکر می کنم بسیار مهم است که تمامی کشورهای اتحادیه اروپا می دانند که بدون مبارزه مشترک در چهار چوب قوانین جزایی علیه سازمانهای مافیا و پولشویی، همیشه این خطر وجود دارد که معضلی که در یک کشور عضو بوجود می آید، به کشورهای دیگر نیزسرایت کند.”

این قطعنامه توسط سونیا آلفانو، نماینده پارلمان اروپا، درهمکاری با پلیس و قاضی هایی که بطور روزانه در مبارزه با گروههای مافیا در ایتالیا فعالیت دارند ، تهیه شده است.

خانم آلفانو می گوید: “امروز ما به کمیسیون اروپا پیشنهاداتی ارائه می دهیم که شامل این موارد می باشد: شناسایی جنایات مافیا، ضبط دارایهای آنها و استفاده آنها برای اهداف اجتماعی، و ایجاد کمیته پارلمانی موقت برای مبارزه با فعالیتهای مافیا.”

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواهان وضع قوانینی شدند که افراد عضو در سازمانهای مافیا حق نامزد شدن برای انتخابات دراروپا را نداشته باشند.