خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رشد جهشی سود فولکس واگن

نظرها
رشد جهشی سود فولکس واگن
اندازه متن Aa Aa

سود عملیانی نه ماهه شرکت خودروساز آلمانی، فولکس واگن با 86 درصد رشد به هشت میلیارد و 970 میلیون یورو رسید.

تحویل خودرو از سوی این شرکت در این نه ماه بیش از 14 درصد افزایش یافت و بدین ترتیب فولکس واگن، شش میلیون و 170 هزار دستگاه خودرودر این دوره فروخت.

استفاده از قطعات شرکت همکار پورشه در فروش بالای فولکس واگن تاثیر گذار بوده است.