خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

قاتل قفقازی تبار یک روس به بیست سال زندان محکوم شد

نظرها
قاتل قفقازی تبار یک روس به بیست سال زندان محکوم شد
اندازه متن Aa Aa

مردی از قفقاز شمالی به جرم قتل یک روس در سال گذشته به بیست سال زندان محکوم شد.

بر اساس رای هیئت منصفه دادگاهی در مسکو یازده ماه قبل اصلان چرکسوف که یک مسلمان قفقازی تبار است در جریان یک درگیری خیابانی ییگور اسویریدوف روس تبار را کشت.

هیات منصفه دادگاه پنج نفر از همدستان اصلان چرکسوف را به دلیل جرایم خفیف تر مجرم شناخت.

حادثه قتل ییگور اسویریدوف که یکی از طرفداران تیم فوتبال اسپارتاک مسکو بود، به درگیریهای نژادی بین روس تبارها و قفقازی تبارهای روسیه در مسکو دامن زد و شدیدترین درگیری نژادی روسیه در بیست سال گذشته را رقم زد.

در کشوری که یک هفتم جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند گروه های افراطی ملی گرا در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته اند. این گروه ها منتقد رشد جمعیت اقلیتهای نژادی و مهاجرت به روسیه هستند.