خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سنت دربار بریتانیا به نفع دختران تغییر کرد

نظرها
سنت دربار بریتانیا به نفع دختران تغییر کرد
اندازه متن Aa Aa

دختران خاندان سلطنتی بریتانیا از این پس دارای حق و حقوقی برابر با پسران خواهند بود.

بر اساس اصلاحاتی که در سنت سیصد ساله دربار بریتانیا صورت گرفت، فرزند ارشد شاهزاده ویلیام و کاترین صرف نظر از این که دختر باشد یا پسر وارث تاج و تخت خواهد بود.

تا کنون تنها در صورتی فرزند دختر خانواده سلطنتی می توانست ملکه بشود که هیچ فرزند ذکوری در خانواده وجود نداشت.

ملکه الیزابت دوم، در سال 1952 میلادی ملکه بریتانیا و پانزده کشور دیگر شد چرا که فرزند ارشد جورج ششم، پادشاه دربار برتانیا بود و برادری نداشت.

اصلاحات انجام شده را نخست وزیر بریتانیا پیشنهاد کرده بود و رهبران شانزده کشور که الیزابت دوم ملکه شان است آن را روز جمعه تصویب کردند.

دیوید کامرون درباره قانون دیگری که اصلاح شد و به پادشاه یا ملکه آینده بریتانیا اجازه می دهد با یک کاتولیک مذهب ازدواج کند گفت: «پادشاه یا ملکه بریتانیا باید عضوی از کلیسای انگلستان باشد چرا که ریاست آن را به عهده دارد اما این که او را از ازدواج با یک کاتولیک مذهب منع کنیم اشتباه است.»

بر اساس قوانین سلطنتی بریتانیا ملکه یا شاه آینده می توانست با هر کسی که تمایل داشت ازدواج کند مگر با شخصی کاتولیک مذهب.