خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تظاهرات ضد جدایی طلبان باسک در مادرید

نظرها
تظاهرات ضد جدایی طلبان باسک در مادرید
اندازه متن Aa Aa

هزاران نفر در اسپانیا در اعتراض به سازمان جدایی طلب منطقه باسک اسپانیا، اتا، به خیابانها آمدند.

تظاهر کنندگان خواهان محاکمه اعضای این سازمان شدند که به گفته آنها مسئول کشته شدن صدها اسپانیایی در سالهای گذشته هستند.

اتا پس از چهل سال عملیات مسلحانه علیه دولت اسپانیا هفته گذشته اعلام کرد کلیه فعالیتهای مسلحانه را متوقف می کند.