خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کشف یک اشتباه آلمان را 55 میلیارد یورو ثروتمندتر کرد

نظرها
کشف یک اشتباه آلمان را 55 میلیارد یورو ثروتمندتر کرد
اندازه متن Aa Aa

دولت آلمان روز شنبه فهمید 55 میلیارد یورو ثروتمندتر از آن چیزی است که فکر می کرد.

چرا که حسابداران بانک دولتی هایپو ریل استیت میزان بدهیهای این بانک را برای دو سال متوالی اشتباه محاسبه کرده بودند و در دفاتر مالی خود دو رقم 24 و نیم میلیارد یورو و 31 میلیارد یورو را به اشتباه به عنوان بدهی گزارش کرده بوند.

اصلاح این اشتباه باعث شد که میزان بدهیهای دولت آلمان کمتر از آن چیزی شود که تصور می شد. اما این اشتباه فرصتی به مخالفان داده تا نحوه مدیریت دولت بر بانکها را مورد انتقاد قرار دهند.

با اصلاح این اشتباه نسبت بدهیهای دولت آلمان به تولید ناخالص داخلی این کشور دو و شش دهم درصد کمتر از آن چیزی شد که ماه گذشته به اتحادیه اروپا گزارش شده بود.