خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آغاز کار ماریو دراگی در بانک مرکزی اروپا

نظرها
آغاز کار ماریو دراگی در بانک مرکزی اروپا
اندازه متن Aa Aa

ماریو دراگی روز سه شنبه کار خود را به عنوان رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا آغاز می کند.

ژان کلود تریشه چهار سال اول کار خود را در این پست در آرامش گذراند و در چهار سال بعدی درگیر طوفان بحران بدهی ها شد. اما دراگی از روز اول، کار خود را در شرایط بحرانی اغاز می کند. آیا سیاستهای این بانک تغییر خواهد کرد؟

ژان کلود تریشه می گوید:” ما مجبوریم که اعتبار خود را حفظ کنیم، به همین دلیل به اقدامات و سیاستهایمان در مورد نرخ بهره ادامه می دهیم. ما نمی توانیم و نمی خواهیم جایگزین دولتها شویم.”

این در حالیست که بازارهای سرمایه با وجود بحران مالی کشورهای منطقه یورو که باعث کندی آهنگ رشد اقتصادی در این منطقه شده است، انتظار متفاوتی از این بانک دارند.

الیو روت، کارشناس بازار بورس می گوید:” ما کم و بیش انتظار داریم که در نشست آینده بانک مرکزی اروپا سیاستهای مشابهی اتخاذ شود، هر چند توقع می رود نرخ بهره را از 1.5 درصد به 1.25 درصد کاهش دهند.”

همچنین انتظار می رود این بانک با خرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار منطقه یورو به حمایت از آنها بپردازد و مانع افزایش هزینه استقراض اینگونه کشورها شود.