خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ویلیام هیگ:اعمال محدودیت در آزادی بیان مشکل تر خواهد شد

ویلیام هیگ:اعمال محدودیت در آزادی بیان مشکل تر خواهد شد
اندازه متن Aa Aa

بریتانیا در کنفرانس دو روزه اینترنت وفضای مجازی لندن، خواست روسیه و چین مبنی بر کنترل اینترنت توسط دولتها را رد کرد. این در حالی است که بریتانیا خود در کنترل شبکه های اجتماعی اینترنتی به هنگام آشوبهای اخیر این کشور مورد انتقاد واقع شد.

با این وجود، ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا روز سه شنبه در این کنفرانس، بر عدم اعمال محدودیت در فضای مجازی تاکید کرد. وی گفت:“معتقدم که باید به آینده فضای مجازی که کنترل یا سانسور دولت نمی تواند آن را خاموش کند، با اشتیاق بنگریم. باید آن را عرصه ای برای شکوفایی نوآوری و رقابت ببینیم حوزه ای که در آن اقتصاد و سرمایه گذاری به نتیجه و پاداش خود دست می یابد. می دانیم این دیدگاه مشترک همه کشورها نیست اما ایجاد محدودیت در فضای مجازی و محدود کردن آزادی بیان و اندیشه شهروندان، روزبروز برای دولتها، سخت تر و مشکل تر خواهد شد.”

در دنیای اینترنت، کشورهای غربی بیشتر نگران دزدی حق معنوی و هکرها هستند و کشورهای دیکتاتوری، همانگونه که دنیای عرب نشان داد نگران شبکه های اجتماعی و شکل گرفتن جنبش های فراگیر ضد حکومتی.

ماه سپتامبر امسال، چین، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان طی طرحی به سازمان ملل متحد تصریح کردند که سیاست کنترل بر اینترنت امری داخلی و وابسته به مسئله حاکمیت کشورهاست.