خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

برنامه مشخصی برای کمک چین به کشورهای اروپایی وجود ندارد

نظرها
برنامه مشخصی برای کمک چین به کشورهای اروپایی وجود ندارد
اندازه متن Aa Aa

دومین روز نشست سران گروه 20 در شهر کن فرانسه آغاز شد. محور اصلی گفتگوها در این روز مانند روز پنجشنبه موضوع یونان و بحران مالی منطقه یورو است.

رهبران بیست اقتصاد بزرگ جهان در این نشست راه های تقویت منابع مالی صندوق بین المللی پول را بررسی می کنند و به دنبال محافظت از کشورهای آسیب پذیر منطقه یورو هستند.

چین در این نشست در مرکز توجهات است. چند روز قبل زمزمه هایی از کمک مالی این کشور به اقتصادهای بحران زده اروپایی شنیده شد. اما معاون وزیر دارایی چین گفت هنوز برنامه مشخصی برای عملی کردن این پیشنهاد وجود ندارد.

از طرفی مانند نشستهای پیشین، پکن از طرف آمریکا وکشورهای دیگر غربی برای افزایش ارزش واحد پول خود، یوان تحت فشار قرار گرفته است. با وجود ابراز خوشبینی آمریکا نسبت به افزایش ارزش یوان، رئیس جمهوری چین احتمال این اتفاق را ناچیز دانست.