خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گفتگو با هانس ورنر سین

نظرها
گفتگو با هانس ورنر سین
اندازه متن Aa Aa

پروفسور هانس ورنر سین، یکی از معتبر ترین کارشناسان امور اقتصادی در جهان است. او علاوه بر تصدی مشاغل مهم دولتی و کرسی های آکادمیک، یکی از مشاوران عمده دولت آلمان در امور اقتصادی است.

یورونیوز: پرفسور سین، در روزهای اخیر، نرخ بهره برای وامهای ایتالیا بشدت افزایش یافته است. آیا مسئله ایتالیا، مسئله اعتبار است یا وام؟

هانس ورنر سین: “هردو ! ایتالیا از امتیازاتی که به بهره وام اخذ شده در پول یورو در نظر گرفته شده، استفاده نکرده است تا صرفه جویی کند. یورو ایتالیا را در همان سطحی از نرخ بهره نگاهداشته است که آلمان. نرخ بهره در آلمان حتی پائینتر است. اگر ایتالیا در هزینه هایش صرفه جویی می کرد، اکنون زیر قرض نمی بود. این وامها در بودجه معمول دولت قید شده اند و در حال حاضر، میزان دیون ایتالیا نسبت به تولید ناخالص ملی این کشور بسیار بالاست. اوضاع غامض است زیرا ایتالیا نمی تواند ارزش برابری پولش را پایین بیاورد.”

یورونیوز: پس ایتالیا باید چه کند؟

هانس ورنر سین: “ایتالیا باید اعتبار دهندگانش را متقاعد کند که قادر است دیونش را پس بدهد. این تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که کشور شروع به پس انداز کند. باید هرچه زودترکسری بودجه دولت را کم کند “.

یورونیوز: ششمین بخش کمکهای مالی به یونان هنوز اعطاء نشده ، اما بخشی از وامهای این دولت بخشوده شده است. همچنین، قرار است یونان مشمول

برنامه دیگری برای نجات از ورشکستگی شود. آیا این امر، بخشودگی قروض را برای بار دیگر لازم می کند؟

هانس ورنر سین: “ مشکلات یونان باید با بخشودگی دیونش به بانکها همراه باشد. خوب می بود اگر یونان می توانست ارزش برابری پولش را 44% پایین بیاورد تا بهای تولیداتش همطراز ترکیه شود. این، اما، چنان سیری نزولی است که تنها از طریق کنترل تورم پولی امکان پذیر نیست. ایتالیا بخاطر اعتبارهایش به یونان در این وضع قرار گرفته است و اکنون کسی نمی داند چگونه این مسئله را حل کند.”

یورونیوز: اما آیا یونان می تواند با برنامه های اتحادیه اروپا نجات پیدا کند؟

هانس ورنر سین: “ خیر”.

یورونیوز: پس برای مردم یونان چه توصیه ای دارید؟

هانس ورنر سین: “ فکر می کنم برای یونان تنها یک راه وجود دارد: موقتا از منطقه یورو خارج شود، ارزش برابری پولش را تا زمانیکه کشور بتواند روی پایش بایستد پایین بیاورد، دیونش را به “دراخما” تبدیل کند تا حجم آنهم پایین بیاید. بدینوسیله، تعادل بانکی و اقتصاد واقعی در جهت درست قرار خواهد گرفت. هرراه دیگری، از جمله، پایین آوردن ارزش برابری در داخل منطقه یورو و پایین آوردن دستمزدها و قیمتها، غیر ممکن خواهد بود. سندیکاها مخالفت خواهند کرد و کشور دچار جنگ داخلی خواهد شد.”

یورونیوز: آیا ادامه آن دامن همه را خواهد گرفت؟

هانس ورنر سین: “ اگر یونان در داخل منطقه یورو بماند، دامنه مسئله به دیگر کشور های عضو گسترش خواهد یافت زیرا بهای نجات یونان برایشان بسیار سنگین خواهد بود. در این صورت، پرتغال در نوبت بعدی قرار خواهد گرفت و ایتالیا تقاضای کمک خواهد کرد. این، اما ره به جایی نخواهد برد جز ادامه فقدان رقابت در بازار و بهایی که حاضر به پرداخت آن نخواهد بود.”

یورونیوز: آیا خطر فروپاشی یا کوچک شدن منطقه یورو وجود دارد؟

هانس ورنر سین: “ خطر ازهم پاشیدن منطقه یورو بسیار است.این را همه می دانند. همه ما امیدواریم اینطور نشود و راهی برای فرار از آن وجود داشته باشد.