خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گفتگو با دانیل گروس، مدیر مرکز مطالعات سیاسی اروپا

نظرها
گفتگو با دانیل گروس، مدیر مرکز مطالعات سیاسی اروپا
اندازه متن Aa Aa

یورونیوز:گفتگو می کنیم با دانیل گروس مدیر مرکز مطالعات سیاسی اروپا در بروکسل. آقای گروس، نرخ سود اوراق قرضه ایتالیا به سطحی رسیده است که استقراض مجدد را برای این کشورعملا غیر ممکن می سازد. در مرحله بعد چه اتفاقی می افتد؟ اقداماتی اصلاحی که رم اعلام کرده است، می تواند به بازار اطمینان دهد و اعتبار این کشوررا دوباره بازگرداند؟

گروس: جواب هم بله است و هم خیر. اگر به شرایط در ایتالیا توجه کنیم، می بینیم اینکه بسته اصلاحات اعلام شده از سوی دولت، اجرا خواهد شد یا نه، به تنهایی مهم نیست.مهم این است که ببینیم آیا کشور واقعا از این اقدامات پشتیبانی می کند؟

اگر این مجموعه اقدامات از سوی گروه اقلیتی در مجلس حمایت شوند، کافی نخواهد بود. اما اگر احزاب مختلف از آن پشتیبانی کنند و اتحادیه های کارگری هم بگویند که ما می خواهیم مشارکت کنیم، در آنصورت کافی خواهد بود و این می تواند به سرعت به بحران پایان دهد.

یورونیوز:شما یک بار گفتید که در مورد سرنوشت یورو در ایتالیا تصمیم گرفته خواهد شد.خوب ، ما در حال حاضر در آن شرایط هستیم. احتمالا بدون ایتالیا و یونان یورو می تواند زنده باقی بماند؟

گروس: بدون شک یورو می تواند بدون یونان باقی بماند، اما بدون ایتالیا، خیر. اگر ایتالیا در پرداخت بدهی هایش قصور کند احتمالا اسپانیا و پرتغال هم قصور خواهند کرد. حتی در چنین شرایطی ممکن است وضعیت فرانسه هم دشوار شود. قصور ایتالیا در بدهی هایش به معنای پایان یوروست. حتی ممکن است پایان یکپارچگی و اتحاد اروپا باشد. این روشن است که کلید نجات و بقای یورو در دستان ایتالیاست.

یورونیوز:رهبران منطقه یورو چه می توانند بکنند؟ شما پیشنهاداتی را مطرح کردید، مانند ایجاد صندوق پولی اروپا، آیا این هنوز عملی شدنی است؟

گروس: اگر پیشنهاد من عملی می شد وصندوق پولی اروپا، وجود داشت، قطعا یونان، پرتغال و ایرلند به چنین وضعی دچار نمی شدند. اما ما از آن مقطع عبور کردیم و در حال حاضر موضوع دیگر صندوق پولی اروپا نیست. موضوع رهبری واقعی اروپا است. چه کسی حرف آخر را می زند؟ برلین، به واسطه قدرت مالی آلمان؟ یا بانک مرکزی اروپا؟ در حال حاضر، ما به سمت یک وضعیتی می رویم که در آن تنها یک مداخله قوی از سوی بانک مرکزی اروپا می تواند چاره ساز باشد. حتی مالیات دهندگان آلمانی هم قادر نیستند با قرض دادن به ایتالیا ، این کشور را نجات دهند. شاید آخرین راه علاج بانک مرکزی اروپا باشد.

یورونیوز:اجازه بدهید این بحث را ادامه دهیم. در ایالات متحده آمریکا، بدترین بحران بدهی توسط اقدامات و سیاستهای پولی بانک مرکزی این کشور کنترل شد. ما در اروپا بانک مرکزی اروپا را داریم. فکر نمی کنید بانک مرکزی اروپا باید با قدرت بیشتر برای حفظ بازارهای مالی تلاش کند؟

گروس: بانک مرکزی اروپا مشکلی دارد که بانک مرکزی آمریکا این مشکل را ندارد.

بانک مرکزی اروپا متکی بر بانک های ملی مرکزی و دولت های ملی است. این دولت های ملی منافع ناهمسان دارند. به طور مثال، بوندس بانک آلمان ، فکر می کند که ثبات پولی در خطر است و نیاز است که از آن محافظت شود. بانک های مرکزی دیگر بر این باورند که لازم است بانک مرکزی اروپا ، به حمایت از کشورهای بحران زده بشتابد.

در تئوری ، بانک مرکزی اروپا به تمام ابزارهایی یک عملکرد قوی مجهز است. سوال این است : آیا بانک مرکزی اروپا می خواهد که از این ابزارها استفاده کند؟ و یا می تواند از این ابزارها استفاده کند؟

آیا می تواند از این ابزارها برای نجات یک یا دو کشور بحران زده بهره ببرد؟

این تضاد بزرگی است که در حال حاضر در پشت صحنه این بانک در فرانکفورت در جریان است و نتیجه این نضاد آن که است در نهایت آیا ایتالیا می تواند یورو را نگه دارد یا خیر؟

یورونیوز: چه نتیجه ای را پیش بینی می کنید؟

گروس:اگر ایتالیا برنامه های ریاضتی را اجرا کند و بانک مرکزی اروپا از قدرت خود بهره ببرد، یورو نجات خواهد یافت.

یورونیوز: گفتگویی بود با دانیل گروس مدیر مرکز مطالعات سیاسی اروپا در بروکسل . با سپاس از شما