خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

هنرمند ناراضی چینی درخواست تجدید نظر کرد

نظرها
هنرمند ناراضی چینی درخواست تجدید نظر کرد
اندازه متن Aa Aa

 
آی وی وی، هنرمند ناراضی چین روز جمعه با واریز نیمی از جریمه مالی که پیش تر از سوی دادگاه تعیین شده بود، به حکم صاده توسط دستگاه قضایی چین اعتراض کرد.
 
دولت چین پیش تر این هنرمند را زندانی و اعلام کرده بود که دستگیری وی ارتباطی با حقوق بشر ندارد بلکه او متهم به فرار از پرداخت مالیات است.
 
بخش عمده ای از جریمه واریزی توسط حامیان آی وی وی پرداخت شده است.