محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گفتگو با مدیر نمایشگاه هوایی دوبی

گفتگو با مدیر نمایشگاه هوایی دوبی
نگارش از Euronews

دو هفته پس از نمایشگاه هوایی دوبی امارات متحده عربی 40 امین سال تشکیل خود را جشن می گیرد این مساله چه تاثیری در نمایشگاه هوای امسال دوبی خواهد داشت؟

آلیسون ولر: امسال نمایشگاه هوایی دوبی با 40 امین سالگرد تشکیل امارات متحده عربی همزمان شده است. از 13تا 17 نوامبر آخرین دستاوردهای هوایی امارات به نمایش عمومی در می آیند. در این نمایشگاه یک روز هم به نام روز اینده به چهلمین سال تشکیل امارات پرداخته خواهد شد. هم چنین شرکتهای هوایی بزرگ

حاضر خواهند بود. و پرچم امارات در این روز در آسمان به اهتزاز در خواهد آمد.

بحران اقتصادی صنایع زیادی را تحت تاثیر قرار داده است با این حال هم چنان بوئینگ و ایرباس می گویند در سال 2010 شرکتشان از سود دهی بالایی برخوددار بوده، چگونه این تناقضها را توصیف می کنید؟

آلیسون ولر: نمایشگاه بزرگتر می شود چرا که منطقه خاورمیانه با رشد اقتصادی مواجه است. نمایشگاه هوایی دوبی یکی از سود آورترین نمایشگاههای منطقه ماست. بیشتر از 1000 شرکت خارجی در نمایشگاه حضور خواهند داشت این یعنی تعدد شرکت کنندگان در نمایشگاه 20 درصد نسبت به سال 2009 افزایش پیدا کرده است.

شما چه انتظاری از نمایشگاه امسال دارید؟

آلیسون ولر: نمایشگاه امسال در حال گسترش است و همانطور که گفتم تعداد شرکت کنندگان در نمایشگاه در حال افزایش است و این مساله باعث شده تا رسانه های زیادی در این باره صحبت کنند.

چه مدلهای جدیدی از هواپیماها و فناوریهای صنعت هوایی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت؟ آلیسون ولر: بوئینگ دریم لاینر اولین بار در اینجا آزمایش خواهد شد.

بوئینگ تیلت روتور وی22 تنها هواپیمایی که قادر به پرواز عمودی هم خواهد بود در این نمایشگاه به عرضه عمومی در خواهد آمد.

همچنین ام ای 600 هواپیمای چینی برای اولین بار در این نمایشگاه حاضر خواهد بود. این هواپیمای چینی برای اولین بار در خارج از چین به نمایش در خواهد آمد.