خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دستاورد کنفرانس یکروزه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل

نظرها
دستاورد کنفرانس یکروزه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل
اندازه متن Aa Aa

در پایان کنفرانس یکروزه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل ،اعضاء بروی اعمال تحریمهای شدیدتر علیه سوریه و ایران رای دادند.

کاترین اشتون، مسئول ساسی خارجی اتحادیه

وزیر خارجه فرانسه حمله نظامی علیه سوریه را رد کرد.

“حمله نظامی علیه سوریه شبیه به آنچه در لیبی مترتب شد، در دستور کار اتحادیه اروپا نیست. درعوض بیشتر مایلیم مردم سوریه از طریق دخالت و اقدامات ناظرین سازمان ملل حفاظت شوند.”

“چند صد میلیون یورویی که قرار بود از طرف بانک سرمایه گذاری اروپا تامین شود، دیگر نخواهد شد، حساب بانکی هجده نفر از کسانیکه مسئول سرکوبی های خونین سوریه هستند مسدود شده و اجازه سفر به اروپا را نخواهند داشت.”

یکی از مخالفین دولت سوریه می گوید:

“ما می خواهیم اتحادیه اروپا در این مورد اقدام قاطع بعمل بیاورد. ترکیه اینکار را کرد و با شورای ملی سوریه ملاقات کرد. امیدوارین اتحادیه اروپا هم در همین جهت حرکت کرده ، شورای ملی را برسمیت بشناسد و برای یافتن راه حلی قطعی بر بحران سوریه با شورا به مذاکره بنشیند.”