خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دولت یونان تغییر کرد اما مشکلات یونان باقیست

نظرها
دولت یونان تغییر کرد اما مشکلات یونان باقیست
اندازه متن Aa Aa

تغییر دولت هم نتوانست چهره شهرهای یونان را تغییر دهد. مشکلات همچنان باقیست و اعتراضات مردمی به سختی شرایط زندگی، ادامه دارد.

براساس گزارش کمیسیون اروپا، میزان بدهی یونان، 162 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و از کسری بودجه 7.8 درصد تولید ناخالص داخلی رنج می برد. کشوری که نرخ بیکاری آن به مراتب بالاتر از میانگین نرخ بیکاری در اروپاست و 18.4 درصد برآورد می شود.

کمیسیون اروپا آینده چندان روشنی هم برای یونان ارزیابی نمی کند. پیش بینی این کمیسیون در مورد اقتصاد یونان در سال آینده رشد منفی 2.8 درصدی است.

دولت جدید یونان در تلاش است به وام دهندگان بین المللی در مورد تشدید برنامه های ریاضتی و سرعت بخشیدن به اصلاحات ساختاری اطمینان خاطر دهد و آنها را برای پرداخت کمک بیشتر متقاعد کند.

اما مردم یونان که فشار ناشی از کاهش دستمزد، افزایش مالیات و کاهش خدمات دولتی را بر دوش می کشند حاضر به قبول سختی بیشتر نیستند.

از یک سو دولت جدید یونان به منظور متقاعد کردن وام دهندگان بین المللی برای پرداخت کمک 130 میلیارد یورویی ، سعی در افزایش سختگیری ها در بودجه سال آینده دارد و از سوی دیگر اتحادیه های کارگری بر اعتراضات و فعالیتهای ضد برنامه های ریاضتی خود می افزایند.