خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کاهش بودجه اسپانیا در بخش رفاه عمومی

Access to the comments نظرها
کاهش بودجه اسپانیا در بخش رفاه عمومی
اندازه متن Aa Aa

گزارش تحلیلی

بیکاری، با رقم حیرت انگیزش ذهن اسپانیایی‌ها را به خود مشغول داشته و موضوعی که سرنوشت انتخابات پیش روی اسپانیا را تعیین خواهد کرد

رقم آن حیرت انگیز است. نزدیک به ۵ میلیون نفر امکان پیدا کردن هیچ کاری را ندارد. اقتصاد راکد و تدابیر سختگیرانه اقتصادی حاکی از آن است که سال آینده هم وضع بهبود نخواهد یافت.

۳۰ درصد بیکاران این کشور بیش از دو سال است که در جستجوی کار به هر دری می‌زنند. حق بیمه بیکاریشان هم پایان یافته است. گرچه دولت سوسیالیست در ماه اوت سال جاری برای شش ماه دیگر آن را تمدید کرد، اما کل حق بیمه بیکاری آن‌ها در این دوره بیشتر از ۴۰۰ یورو در ماه نیست.

اسپانیا با کسری بودجه‌اش دیگر قادر نیست یک و نیم میلیون بیکار جستجوی کار را تحت پوشش قرار دهد.

تعداد خانوارهایی، که هیچ یک از اعضایشان کار نمی‌کنند به یک میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار می‌رسد، به عبارت دیگر ۱۱ درصد کل خانوارهای اسپانیا، تمام اعضایشان بیکارند.

مدارس عمومی، یکی دیگر از حوزه‌های رفاه عمومی هم موضوعی است که بر مشکلات اسپانیا افزوده است.

مناطق خودمختار این کشور، ۸۸ درصد هزینه‌های آموزش خود را خودشان تامین می‌کنند.

دولت اسپانیا در سال ۲۰۰۹، نزدیک به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را به امر آموزش عمومی اختصاص داد. افزون براین، بخشی از بودجه مدارس خصوصی را نیز تامین می‌کند.

در سال جاری تظاهراتی علیه کاستن از ظرفیتهای شغلی استادان و معلمان در حوزه دولتی توسط حزب مردم در مادرید ترتیب داده شد.

بزرگ‌ترین نگرانی مطرح در اسپانیا به حوزه خدمات درمان و سلامت مربوط است.

در اسپانیا، از سال ۱۹۸۶، دسترسی به خدمات همگانی و رایگان برای عموم فراهم شد و بودجه آن نیز از محل مالیات‌های اخذ شده از سوی دولت تامین می‌شد.

بودجه بهداشت و درمان، در حوزه عمومی و خصوصی اسپانیا به ۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد. توزیع بودجه مناطق بر حسب جمعیتشان برعهده دولت است. ۳۵ درصد بودجه مناطق به حوزه بهداشت و درمان اختصاص دارد.

در حال حاضر، بخش بهداشت و درمان اسپانیا با کسری بودجه‌ای بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد یورو روبرو است.

خدمات بیمارستان، پزشک و آزمایش، همه به جز موارد دندان و عینک در اسپانیا رایگان است و افراد بازنشسته تنها بخشی از هزینه‌های دارو را می‌پردازند.