خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رئیس کمیسیون اروپا خواهان اقدامات قاطعتری است

رئیس کمیسیون اروپا خواهان اقدامات قاطعتری است
اندازه متن Aa Aa

نرخ بهره وام برای کشورهای اروپایی که در لبه پرتگاه ورشکستگی نیستند هم افزایش یافته و سخت موجب نگرانی اتحادیه اروپا شده است. روز چهارشنبه، خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا گفت تنها راه گریز از بحران روزافزون اروپا، ادغام هرچه بیشتر اتحادیه است.

“ماهیت بحران این نکته را روشن کرده که ما باید اقتصاد اروپا بویژه منطقه یورو را با مدیریت منجسم تری اداره کنیم. این بحران نقاط ضعف و شکافها را در امر نظارت، دخالت و تصمیم گیری، آشکارتر کرده است.”

به گفته یک کارشناس مالی در بروکسل، اما، بحران دیگری در حال شکل گرفتن است.

“تقریبا کل منطقه یورو، بلژیک، اتریش، فنلاند، فرانسه و ایتالیا باید برای دیونشان بهره بیشتری بپردازند. اینکه بحران به عمیقترین نقطه رسیده، باروسو – و البته سایر رهبران اروپا – را ترغیب کرده تا از بروز بحرانی جدید خبر داده و در این مورد اقدامات قاطعتری در نظر گیرند.”