خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شبکه نئونازی های قاتل مهاجران گسترده تر است

نظرها
شبکه نئونازی های قاتل مهاجران گسترده تر است
اندازه متن Aa Aa

پلیس آلمان، یک نئونازی خودخوانده را در ارتباط با پرونده قتل ده مهاجر دستگیر کرد که اخیرا موضوع داغ رسانه های آلمان شده است.

مقامات آلمان اکنون، شبکه گروهی که در طول ده سال گذشته مرتکب این قتل ها شده را گسترده تر از گذشته می دانند.

هولگر.گ، مرد 37 ساله ای که روز چهارشنبه در لائونائو دستگیر شد در یک پمپ بنزین کار می کرد. وی متهم به همکاری با گروه نئونازی است که دست به قتل های مذکور زده است.

همکار فرد دستگیر شده، رفتار او با تمام مشتریان را دوستانه توصیف کرد و گفت نمی تواند بفهمد که او عضو چنین گروههایی بوده باشد. یکی از ساکنان منطقه نیز گفت از شنیدن این خبر متعجب شده است اما افزود همیشه از وجود نئونازی ها در منطقه و برپایی تظاهرات علیه آنان خصوصا در “نندورف” سخن گفته می شود.

ده قربانی که بدست این گروه راست افراطی کشته شدند به جز یک یونانی و یک زن پلیس، ترک تبار بودند.